swedish flag  american flag

Historia

Norrmans Skor är ett av Uppsalas äldsta företag, det grundades 1882 av skomakare J.P. Norrman. Till en början handtillverkades skor som sedan såldes i butiken. Parallellt bedrevs dessutom skomakeriverksamhet.

Omkring sekelskiftet började skor fabrikationstillverkas och dessa skor såldes tillsammans med de handgjorda fabrikstillverkas.

J.P. Norrmans son, Nils Norrman hade under ett flertal år egen skoaffär med skomakeri på Svartbäcksgatan 10 men övertog Norrmans Skor efter sin far i slutet av 1920-talet. 

Den tredje generationen skohandlare, Nils son och J.P:s sonson, Lennart Norrman, började sin bana hos fadern redan 1930. Vid denna tidpunkt hade den egna handtillverkade skoproduktionen upphört och endast fabrikationstillverkade skor såldes i butiken. Lennart Norrman övertog rörelsen 1955 efter sin far.

Butiken har under hela dess historia funnits i samma kvarter. Mellan 1959-1962 bedrevs dock verksamheten i tillfälliga lokaler vid Vaksala Torg, då den ursprungliga lokalen på Vaksalagatan revs och det nuvarande huset byggdes. 1962 flyttade Norrmans Skor tillbaka till Vaksalagatan 19-21, där butiken finns än idag.

Lars Norrman, fjärde generationen i rakt nedstigående led och son till Lennart Norrman, började arbeta i butiken 1975. Lars övertog helt verksamheten från sin far 1981.

Rasmus Norrman, femte generationen, son till Lars Norrman, började arbeta i butiken i 2010, när Norrmans Skor tog över Stig Bergströms Damskor. Affären heter numera Bergströms Skor och säljer även herrskor tillsammans med damskorna. Lars och Rasmus driver nu verksamheten tillsammans.

 

JP Norrman, Norrmans Skor

J.P. Norrman utanför Norrmans Skor, c. 1925

JP Norrman, Norrmans Skor

Jöns Petter "J.P" Norrman (1857- 1932)

 

JP Norrman, Norrmans Skor

Norrmans Skor'

Nils Norrmans Skoaffär, Nya Skomagasinet, på Svartbäcksgatan 10 c. 1928

Norrmans Skor, Sivia Torg

Norrmans Skor, Sivia Torg c. 1978